Provfiske

Under sensommar 2020 gjordes ett standardiserat provfiske på samma sätt som under 2015. Resultaten för detta provfiske finns sammanställti en rapport härunder. Med tanke på att provfisket visar på svagt resultat för gös och större abborrar har styrelsen beslutat att ta kontakt emd en konsult för råd om hur vi ska hantera den här situationen.
 

Provfiske i Glan genomfördes även under 2010. Klicka här för att läsa rapporten på Länsstyrelsens hemsida.