Provfiske

Under sensommar 2020 gjordes ett standardiserat provfiske på samma sätt som under 2015. Resultaten för detta kommer publiceras här, sannolikt strax efter årsskiftet 2020/2021.

Resultatet av provfisket 2015 framgår av denna rapport: 

Provfiske i Glan genomfördes under 2010. Klicka här för att läsa rapporten på Länsstyrelsens hemsida.