Provfiske

Under sensommar 2023 gjordes ett standardiserat provfiske på samma sätt som under 2015 och 2020. Resultaten för detta provfiske finns sammanställti en rapport härunder. 

Provfiske i Glan genomfördes även under 2010. Klicka här för att läsa rapporten på Länsstyrelsens hemsida.