Rapport från provfiske i Glan 2023

Under sensommaren 2023 geniomförde SLU ett provfiske i Glan. Rapporten är nu klar och kan hämtas hem under menyn "Provfiske" här intill.

Historisk rapport om fisket i Motala Ström, Roxen och Glan.
 

Björn Tengelin har gjort en historisk sammanställning av fisket i bland annat Glan och för den intresserade finns hans skrift att läsa här.

Fiskestämma måndagen den 18 mars 2024

Årets fiskestämma gick av stapeln måndagen den 18 mars 2024 och hölls i Skogängsgården i Skärblacka. Magnus Dahlberg från SLU var på plats och berättade om provfisket 2023. Nedan finns handlingar och protokoll från det formella årsmötet.

Fiskestämma måndagen den 20 mars. Ändrad lokal.

Årets fiskestämma kommer hållas måndagen den 20 mars med start kl 18.00. Lokal blir Skogängsgården i Skärblacka. Under stämman kommer det att bjudas på en tvårätters middag så varmt välkomna att närvara.

Nytt delägarregister framtaget.

Föreningen har nu med hjhälp av Fiskevattenägarna AB tagit fram ett nytt och uppdaterat delägarregister. Enstaka uppgifter behöver kontrolleras en andra gång och den kontrollen pågår.

Handlingar fiskestämma 2022-03-21.

Vill du få personlig inbjudan till fiskestämman eller andra medlemsmöten?

Om du framöver vill få personlig inbjudan till fiskestämman eller andra medlemsmöten så meddela din mailadress till Lars Johansson eller någon annan i styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen  finns under rubriken "Föreningen" här på hemsidan.

2022 års fiskestämma hölls måndagen den 21 mars.

Årets fiskestämma behandlande verksamhetsåret 2021 hölls måndagen den 21 mars och stämman var relativt välbesökt vilket är glädjande. Roger Sjöholm avgick ur styrelsen och ersätts av Lars Björkholm. Vi tackar Roger för hans insatser!


Hälsar Styrelsen

Provfiske sensommaren 2020.

Ett standardiserat provfiske genomfördes under sensommaren 2020. Rapporten med resultat hittar du under menyvalet "Provfiske". Styrelsen har utifrån resultaten beslutat att kontakta en konsult med råd för hur vi ska agera.

Fiskestämma i Glans fiskevårdsområdesförening 2020-09-14

Under sensommaren 2020 genomfördes ett nytt provfiske. Resultaten kommer kring årsskiftet 2020/2021 och kommer publiceras i början av 2021 under fliken "Provfiske".

Så behandlar Glans Fiskevårdsområdesförening dina personuppgifter

Med anledning av den nya personuppgiftslagstiftningen, General Data Protection Regulation (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi informera om hur Glans Fvof hanterar dina personuppgifter. 
Vi hanterar personuppgifter för våra ägare och medlemmar i föreningen, våra funktionärer och tillsynsmän samt de personer som påförs kontrollavgift vid fiske. Tillsynsmännen är vid denna hantering våra personuppgiftsbidtäden och vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa. 

Vi är också ansvariga för personuppgifter som insamlas vid köp av fiskekort
via iFiske. Vid köp via iFiske fungerar dom som vårt personuppgiftsbiträde, dvs de har hand om dessa uppgifter åt oss. För detta uppdrag har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med iFiske. 
Genom att använda iFiskes tjänster via appen eller webbplatsen kan du se och godkänna användarvillkoren där allt finns noggrannt beskrivet. 
Uppgifterna som samlas in vid köp av fiskekort sparas i tre år, sedan anonymiseras dom hos iFiske. 

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi har om dig i våra register, och du kan också begära att uppgifter om dig rättas. 
Om du har några frågor om detta kan du kontakta: 
Hugo Andersson på tel. 0708-96 48 80. 

Sjökort även i digital version!

Uppdaterad information för det sjökort över Glan som kan köpas finns under fliken Aktuellt och nu även hur du kan skaffa det till din mobiltelefon, surfplatta eller PC. 

2018 års fiskestämma

Fiskestämman är genomförd och protokollet ligger nu direkt här under.

Nya regler beslutade vid fiskestämma

- Nattfiskeförbud gäller mellan kl 00 och 06. 
- 10 meters max.djup för fiske med handredskap 
- två lekfredningsområden i Glan för tiden 15 april – 15 juni. Områdena kommer att markeras med 
bojar. Information om detta kommer finnas på anslagstavlan vid Orga kvarn, på 
hemsidan, hos iFiske samt på de elektroniska sjökorten. 
- De som vill anordna fisketävlingar i Glan ska kontakta styrelsen först så att 
överenskommelse kan ske om lämplig tidpunkt och andra praktiska 
frågeställningar.