Förvaltningsplan

Här hittar du de fiskebestämmelser som gäller för sjön. 

Fiskevårdsplan