Sjökort även i digital version!Sjökort Glan
Uppdaterad information för det sjökort över Glan som kan köpas finns under fliken Aktuellt och nu även hur du kan skaffa det till din mobiltelefon, surfplatta eller PC.
2018 års fiskestämma
Fiskestämman är genomförd och protokollet kommer att läggas ut här på hemsidan.

Nya regler i uppdaterad förvaltningsplanFörvaltningsplanen för Glan har uppdaterats (se fliken "Fiskebestämmelser"). Bland nyheter i den gällande planen finns bland annat nya minimimått för gös och gädda samt förbud mot fritidsfiske nattetid (kl 22-04) året runt.

Utöver förvaltningsplanen kan du även hitta en fiskevårdsplan under fliken "Fiskebestämmelser".


2011 års första gös


Utsikt mot Älggarn